Goed doel stichting Scholengemeenschap Kindia, Guinée

Fondsenwerving

De filosofie van de schoolleiding van Le Dauphin is: geef het kind zoveel mogelijk handgrepen mee om evenwichtig in het leven te staan.

Om dat te kunnen verwezenlijken is goed onderwijs van het allergrootste belang. Daarbij gaat het niet alleen om de techniek van het kunnen lezen en schrijven, maar vooral ook om het stimuleren van het creatief denkvermogen.

Dankzij de inzet van vrienden en (kleuter)scholen zijn er al veel goederen naar Guinee verstuurd. De school is gevuld met materiaal; aan de reguliere kinderen kan les gegeven worden.

Maar het gaat ons vooral om die kinderen die géén kans hebben onderwijs te volgen. Financiële ondersteuning is daarbij onontbeerlijk. Door donateur te worden kunt u hen direct helpen.

Een projectkind kost gemiddeld € 10,00 per maand. Die kosten worden gebruikt voor alle schoolkosten te financieren zoals bijvoorbeeld:

- vervoerskosten : € 3,50 per maand

- salaris docent: € 1,75 per kind / maand

- schoolfoto, -excursie: € 0,50 per kind

- bijdrage huur, water, etc.: € 3,75 per maand

- schoolmateriaal: € 1,75 per maand

- basale gezondheidszorg: € 0,75 per maand

- andere dringende benodigdheden


Een projectkind in de bijklas kost gemiddeld € 5,00 per maand. Hoofdzakelijk vervoerskosten en salariëring van de docent.Het mooist is het natuurlijk als u ons steunt met een maandelijkse bijdrage. Maar natuurlijk is ook een eenmalige gift welkom.

U kunt uw bijdrage storten op


NL86 INGB 000 4904441


T.n.v. Stichting Het Alfabet.

Home