Adres Le Dauphin

Groupe Scolaire Le DauphinBP 85

Kindia

Guinée-Conakry

Adres Secretariaat

Contactgegevens

Stichting Het Alfabet


per adres:

Fazantstraat 2

4815 GE Breda

Nederland

Het Alfabet © AP.art 2015. Made With Serif WebPlus.

De middelbare school

De middelbare school

De lagere school

De Stichting

Stichting Het Alfabet is speciaal opgericht voor de kinderen in Guinee. De ondersteunende werkzaamheden van de stichting worden door het bestuur belangeloos uitgevoerd.

Le Dauphin is een project van het echtpaar Marijke Folmer en Mamadou Sow. De school, gevestigd in Féréfou een buitenwijk van Kindia, Guinee, en is opgericht in 2004.


Pierre à Bâtir is een Guinese stichting met als statutair vastgelegde doelstelling geld in te zamelen voor de bouw en het beheer van scholen, gefinancierd door fondsenwerving én uit de huuropbrengst van scholen.

De lagere school De Stichting

De school


Le Dauphin is een project van het echtpaar Marijke Folmer en Mamadou Sow. De school, gevestigd in Féréfou een buitenwijk van Kindia, Guinee, en is opgericht in 2004.


Begonnen met 45 leerlingen verdeeld over twee kleuterklassen heeft de school zich inmiddels in het schooljaar 2012/2013 uitgebreid naar een volwaardige school van 13 klassen waaronder drie kleuterklassen en zes leerjaren lager onderwijs met in totaal ruim 400 leerlingen.

 


Welkom op de site van Le Dauphin

Het ‘elfde kind’


Van de 400 leerlingen waren er het afgelopen schooljaar 2012-2013 weer 20 kinderen die volgens het principe van het ‘elfde kind’ gratis onderwijs hebben genoten.

Een belangrijk onderdeel van het project bestaat uit de gedachte dat goed onderwijs niet alleen voorbehouden zou moeten zijn aan kinderen van ouders die het kunnen bekostigen, maar dat ook de armere wijkbewoners hun kinderen naar school kunnen laten gaan.


De school selecteert een aantal kinderen per jaar voor gratis onderwijs. Op iedere tien kinderen neemt de stichting de kosten voor het naar school gaan van één van deze kinderen over van de ouders: het ‘elfde kind-principe’.

Sinds het beginjaar 2004 hebben we in totaal drie en veertig kinderen ingeschreven, en in de loop van de tijd zijn er om verschillende redenen vijftien vertrokken. Twee kinderen zijn betalende leerlingen geworden, hun ouders verdienen inmiddels genoeg inkomsten om zelf het schoolgeld te betalen.


Nieuw vanaf 2014: de middelbare school

Ook  de examenklas van 2013 heeft een goed resultaat neergelegd, alle 32 leerlingen hebben hun lagere school met goed resultaat afgesloten. En hopelijk zien we ze terug op onze nieuwe middelbare school.

De ‘Bijklas’


Niet alleen de jongere kinderen maken gebruik van het schoolgebouw. Twee keer per week wordt lesgegeven aan een bijzondere groep jongeren.

Deze leerlingen, in leeftijd variërend tussen de 12 en 18 jaar, hebben nooit de kans gehad om naar school te gaan, zijn analfabeet en krijgen in de bijklas een basiscursus lezen en schrijven.Home