Home

In Guinee zijn er onvoldoende openbare scholen. Daardoor zitten vaak de klassen overvol. Een bezetting per klas van gemiddeld 85 leerlingen is niet ongewoon. Niet alleen zijn er te weinig schoolgebouwen maar ook voor onderhoud van díe gebouwen, die er dan wel zijn, is geen geld. Vele openbare scholen hebben zelfs geen toiletten voor de leerlingen. In de grotere steden ontstaan steeds meer privéscholen welke worden gerund uit veelal commerciële overwegingen. Veel leerlingen per klas geeft immers een hoge omzet. De docenten worden vaak bij de openbare scholen weggelokt.


Vanwege het gebrek aan goede scholen én omdat de ouders van leerlingen van Le Dauphin het beste voor hun kind wilden, vroegen ze geregeld of Le Dauphin niet wilde uitbreiden met een middelbare school. Ook het bestuur van de stichting Het Alfabet onderschreef het belang van uitbreiding naar een middelbare school. Het is immers van belang de jarenlange inspanning van Le Dauphin om kinderen goed onderwijs te geven, niet te laten stranden op het ontbreken van voortgezet onderwijs van enige kwaliteit. Het op zak hebben van alleen een basisschooldiploma is immers géén garantie voor een beter bestaan.

In 2012 is in samenwerking met de Guinese stichting Pierre à Batir de start gemaakt voor het bouwen van een middelbare school voor Le Dauphin.

Een perceel is aangekocht en bouwrijp gemaakt voor de realisatie van het ontwerp van de middelbare school. Via fondsenwerving in België en Nederland kon in 2013 de eerste fase van de bouw gerealiseerd worden: een zestal klaslokalen met alle bijbehorende voorzieningen werd opgeleverd en in januari 2014 konden de eerste brugklasleerlingen in de schoolbanken plaatsnemen.Vier projectkinderen, gefinancierd door het Alfabet, stroomden mee.

Inmiddels is mede met behulp van KIK Kids in Kindia al aan de verdieping begonnen.

(zie https://www.lzg.be/project/kids-kindia) Zie ook KIK  (https://www.facebook.com/kidsinkindia/)

De start van de middelbare school

De middelbare School

Bestuur

De stichting Pierre à Bâtir is een stichting met winstoogmerk, opgericht in 2011 en staat ingeschreven bij de Guinese Kamer van Koophandel. De stichting beschikt over een eigen vermogen in de vorm van geld en schoolgebouwen.  Het bestuur bestaat uit drie leden.

Doelstellingen

Het doel van de stichting Pierre à bâtir is fondsen inzamelen voor het bouwen en beheren van schoolgebouwen in Guinee en die vervolgens te verhuren.

Met een actieve fondsenwerving, geheel in handen van vrijwilligers, wordt dekking gezocht voor de projecten van de stichting. Daardoor wordt er gewerkt aan verbetering van toekomstkansen van Guinese kinderen door middel van schoolonderwijs.

In Nederland, België, Guinee zelf en in andere donorlanden zal actief naar financiële middelen worden gezocht voor het bewerkstelligen van de doelstelling. Stichting Pierre à Bâtir zal samenwerken met de scholengemeenschap Le Dauphin, die de toekomstig te bouwen school zal huren.

In Guinee is een bankrekening op naam van de nieuwe onafhankelijke stichting Pierre à bâtir geopend. Stortingen die via Nederland worden gedaan worden beheerd door de penningmeester van stichting Het Alfabet.Pierre à Bâtir
Home