Adres Le Dauphin

Groupe Scolaire Le DauphinBP 85

Kindia

Guinée-Conakry

Adres Secretariaat

Contactgegevens

Stichting Het Alfabet


per adres:

Fazantstraat 2

4815 GE Breda

Nederland

Het Alfabet © AP.art 2015. Made With Serif WebPlus.

De middelbare school

De lagere school

De Stichting

Stichting Het Alfabet is speciaal opgericht voor de kinderen in Guinee. De ondersteunende werkzaamheden van de stichting worden door het bestuur belangeloos uitgevoerd.

Le Dauphin is een project van het echtpaar Marijke Folmer en Mamadou Sow. De school, gevestigd in Féréfou een buitenwijk van Kindia, Guinee, en is opgericht in 2004.


Pierre à Bâtir is een Guinese stichting met als statutair vastgelegde doelstelling geld in te zamelen voor de bouw en het beheer van scholen, gefinancierd door fondsenwerving én uit de huuropbrengst van scholen.

Nieuws

Het Elfde Kind

Lees verder ...

Al even een verplichting in het bankverkeer binnen Europa, maar voor de zekerheid toch nog even de volledige bankgegevens van de stichting voor uw donaties:

Graag uw giften t.n.v

Stichting het Alfabet

IBAN nummer:

NL86 INGB 0004 9044 41 (BIC: INGBNL2A)

Uitgesteld in 2014 vanwege de ebola uitbraak in West-Afrika, heeft in 2017 de samenwerking met de Vliegende Meubelmakers eindelijk wel zijn beslag gevonden. Na de uitbanning van de vreselijke ziekte zijn de gesprekken voor een bezoek van de meubelmakers aan Kindia weer op gang gekomen

Lees verder ...


Nieuws

Nieuws

De tweede verdieping is een feit. Weer een grote groep basisschoolverlaters kan doorstromen naar het hoger onderwijs.

Schenkt u wel eens aan een ANBI goed doel? Dan mag u deze schenking alleen aftrekken van de Belastingdienst als u deze doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). De overheid heeft in 2013 bepaald dat de verstrekking van informatie door goede doelen via internet een wettelijke voorwaarde wordt voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van een ANBI. Via de website van de belastingdienst kunt u deze informatie voor de aangesloten ANBI’s bekijken en beoordelen.

Verder op de website ...

De lagere schoolDe Stichting

Introductie


Lees verder ...

Column


Lees verder ... en verder ...

Fondsenwerving

Column “Startproblemen”

Lees verder ...

De middelbare school

De middelbare school