Adres Le Dauphin

Groupe Scolaire Le DauphinBP 85

Kindia

Guinée-Conakry

Adres Secretariaat

Contactgegevens

http://www.hetalfabet.nl

Info@hetalfabet.nl

Het Alfabet op Facebook

Het Alfabet op Twitter

Stichting Het Alfabet


per adres:

Fazantstraat 2

4815 GE Breda

Nederland

Het Alfabet © AP.art 2015. Made With Serif WebPlus.

De middelbare school

De middelbare school

De lagere school

De Stichting

Home

Stichting Het Alfabet is speciaal opgericht voor de kinderen in Guinee. De ondersteunende werkzaamheden van de stichting worden door het bestuur belangeloos uitgevoerd.

Le Dauphin is een project van het echtpaar Marijke Folmer en Mamadou Sow. De school, gevestigd in Féréfou een buitenwijk van Kindia, Guinee, en is opgericht in 2004.


Pierre à Bâtir is een Guinese stichting met als statutair vastgelegde doelstelling geld in te zamelen voor de bouw en het beheer van scholen, gefinancierd door fondsenwerving én uit de huuropbrengst van scholen.

Nieuws

Een succesvol einde van een schooljaar

Lees verder ...

Al even een verplichting in het bankverkeer binnen Europa, maar voor de zekerheid toch nog even de volledige bankgegevens van de stichting voor uw donaties:

Graag uw giften t.n.v

Stichting het Alfabet

IBAN nummer: NL86 INGB 0004 9044 41 (BIC: INGBNL2A)

Dankzij een mooie donatie van de Elise Spijkman Stichting kunnen we verder uitbreiden aan de middelbare school. Ook de Louisastichting was genereus en maakte met zijn gift een mogelijk om een drinkwaterput te slaan. Uiteraard dragen ook de vele geregelde, en eenmalige giften van particulieren en vrienden van de stichting bij aan de toekomst de kinderen van Guinée.

Nieuws

Nieuws

De bouw van de eerste verdieping vordert. Weer een grote groep basisschoolverlaters kan doorstromen naar het hoger onderwijs.

Schenkt u wel eens aan een ANBI goed doel? Dan mag u deze schenking alleen aftrekken van de Belastingdienst als u deze doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). De overheid heeft in 2013 bepaald dat de verstrekking van informatie door goede doelen via internet een wettelijke voorwaarde wordt voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van een ANBI. Via de website van de belastingdienst kunt u deze informatie voor de aangesloten ANBI’s bekijken en beoordelen.

Verder op de website ...

De StichtingDe lagere school